Home Tags เสกน้ำล้างหน้า

Tag: เสกน้ำล้างหน้า

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยคาถา “แก้ฝันร้าย – เสกน้ำล้างหน้า”

0
หลังจากนอนเต็มอิ่ม มีโอกาสได้พักผ่อนร่างกายและจิตใจตลอดทั้งคืน ช่วยให้รู้สึกสดชื่นมีพลังงานพร้อมที่จะออกไปดำเนินชีวิตในวันใหม่ แต่บางคืนอาจฝันร้ายทำให้นอนไม่เต็มอิ่ม ร่างกายไม่คืนสภาพ จิตใจก็วิตกกังวลไม่สบายใจ ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยโบราณ...