Home Tags เลือกตั้งผู้ว่า

Tag: เลือกตั้งผู้ว่า

“เอ้ สุชัชวีร์” โดนดิสเครดิตโค้งสุดท้าย “ประชาธิปัตย์” เรียกร้อง “กกต.” ตรวจสอบ

0
รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้อง กกต. เร่งตรวจสอบกระบวนการปล่อยข่าวลวง ดิสเครดิต “เอ้ สุชัชวีร์”...