Home Tags เจาะเวลาหาอดีต

Tag: เจาะเวลาหาอดีต

Back to the Future 3 (1990) บทสรุปไตรภาค รถยนต์มหัศจรรย์ข้ามเวลา

0
หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในสองภาคแรก Back to the Future 3 ถือเป็นการปิดไตรภาคอย่างสมบูรณ์ของการผจญภัยแห่งรถข้ามเวลาBack...

Back to the Future 2 (1989) ถึงเวลาไปอนาคต แต่ยังย้อนอดีตอีกจนได้

0
หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากมายสำหรับ Back to the Future ภาคแรกที่กระแสตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงปี 1985...

Back to The Future (1985) ขึ้นหิ้งหนังระดับตำนานแห่งการย้อนเวลา

0
ในยุค 80 มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องการย้อนเวลาจากอนาคตไปสู่อดีตหรือแม้กระทั่งปัจจุบันไปอนาคต ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Back to the...