Home Tags สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Tag: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

20 ธันวาคม นี้ พร้อมใจไปเลือกตั้ง นายก-สมาชิกสภาท้องถิ่น (อบจ) ทั่วประเทศ

0
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจ้งการเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ โดยระบุว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี...