Home Tags ฉากสำคัญ

Tag: ฉากสำคัญ

ลูอา ให้สัมภาษณ์ ถึงการตัดฉากสำคัญในหนัง Eternals ออกไป

0
ยังคงมีเรื่องราวให้ได้พูดถึง อยู่ตลอดสำหรับภาพยนตร์ อีเทอนัล ฮีโร่ที่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อย่างไรก็ตามเรื่องที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวคือ แฮรี่ สไตร...