Home Tags ก้าวคนละก้าว

Tag: ก้าวคนละก้าว

ทีมงานก้าวคนละก้าว ออกมาชี้แจงทำดีต่อไป

0
หลังจากที่ออกมาเชิญชวนให้ทุกคนออกมาวิ่ง กับโครงการก้าวเพื่อน้องปีที่ 2 เวอร์ชวลรัน ๑๐๙ คำขอบพระคุณ เพื่อหาทุนการศึกาให้น้องยากไร้แต่เรียนดีได้มีทุนในการศึกษาต่อในชั้นมัธยมตอนปลายหรือในสายอาชีพ...