Home Tags กลุ่มมวลชน

Tag: กลุ่มมวลชน

กลุ่มแดงก้าวหน้า 63 ร่วมกับ กลุ่มมวลชนเดินทะลุฟ้า ขึ้นปราศรัย อย่าขวางแก้รัฐธรรมนูญ

0
วันนี้ (5 มี.ค.) ได้มีการร่วมกันปราศรัยบริเวณใต้สะพานยกระดับโค้งต่างจังหวัดขาออก จ.ปทุมธานี ของกลุ่มแดงก้าวหน้า 63...