อนุมัติแล้ว! ตำแหน่ง “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย”

16

ศิลปะมวยไทย

หลังจากเพิ่งมีข่าวล้มมวยสร้างรอยด่างให้กับวงการ ล่าสุดชาวมวยไทยรับทราบข่าวดี และเป็นเกียรติสูงสุดเมื่อบุคลากรในวงการมวยไทยได้รับสิทธิ์ก้าวขึ้นเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ของประเทศไทยแล้ว

มีรายงานข่าวว่า คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เห็นชอบให้ยกย่องและเชิดชูบุคลากรในวงการกีฬามวยไทย เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” แล้ว โดยมีมติให้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิดชูยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นที่มีผลงานทางด้านกีฬา ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 รวมถึงให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับเพิ่มสวัสดิการและผลตอบแทนจากกองทุนกีฬามวยให้กับบุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเช่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติ

ในการนี้ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยหนังสือได้แจ้งถึง นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ทราบว่า การเชิดชูบุคคลในวงการมวยไทย ให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” เกิดขึ้นจากมติที่ประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากได้รับมติเห็นชอบเป็นที่ยุติแล้ว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาต่อไป ซึ่งในที่สุดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้แจ้งมติการพิจารณาโดยให้มีการเชิดชูเกียรติคุณบุคคลในวงการมวยเป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” ดังกล่าวแล้ว

การดำเนินการที่ได้เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจขององค์กรกีฬา ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของประเทศไทย ในการสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทางด้านการกีฬา อันจะนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลในวงการกีฬามวย รวมถึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในการที่จะก้าวไปสู่ความฝันที่อยากจะเป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” ดังเช่นบุคคลที่เป็นตัวอย่างทางด้านการกีฬามวยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์อย่างทรงคุณค่าดังที่เกิดขึ้นนี้

TKPcomic

Previous article“อจลวิชญ์” ทำอันเดอร์สนามคนเดียว ซิวแชมป์กอล์ฟ “พีพีทีวี จูเนียร์ ทัวร์”
Next articleแองเจลา เก็งคู่ชิง “เวิลด์ กรังด์ปรีซ์” แสตมป์ ปะทะ ริตู