เล็งเห็นความสำคัญ ยกระดับ “ ค่ายมวยไทยอาชีพ รุ่น 1 ” สู่มาตรฐานสากล

20

มาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของ “ ค่ายมวยไทยอาชีพ ” ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬามวยไทยที่มีอย่างแพร่หลายในประเทศไทยในตอนนี้ว่า ควรที่จะยกระดับค่ายมวยไทยอาชีพเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สมาคมฯต้องการหลังจากที่ความนิยมในการหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติที่ต่างต้องการจะมาฝึกมวยไทยในประเทศต้นกำเนิด

หลังจากที่มีการประชุมเมื่อช่วงต้นปีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการยกมาตรฐานของค่ายมวยไทยในประเทศไทย โดยที่แต่ละค่ายจะต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการโดยที่มีมติเห็นชอบลงนามโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการผลักดันการสำรวจค่ายมวยให้ได้มาตรฐานภายในปี 2563 ตามที่ได้วางเป้าหมายไว้

โดยที่หลักเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับค่ายมวยที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านมาตรฐาน 8 ข้อ ดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานของค่ายมวยไทยอาชีพ 2. การบริหารจัดการของค่ายมวยไทยอาชีพ 3. กระบวนการแข่งขันการฝึกซ้อมและการชกมวยของค่ายมวยไทยอาชีพ 4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของค่ายมวยไทยอาชีพ 5. การอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยของค่ายมวยไทยอาชีพ 6. การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของค่ายมวยไทยอาชีพ 7. การจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของค่ายมวยไทยอาชีพ 8. การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของค่ายมวยไทยอาชีพ

กฎเกณฑ์ทั้งหมดก็เป็นพื้นฐานโดยทั่วไป ที่ค่ายมวยต่างจะต้องมีอยู่แล้วเพียงแค่ยกระดับมาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่า การจัดแข่งขันมวยไทยในประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับสากลได้เช่นเดียวกันกับชาติอื่น ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น