ผ่านมติ “ ไอโอซี ” โอลิมปิก ปารีส 2024 นักกีฬา ชาย – หญิง จำนวนเท่ากัน

6

โอลิมปิก

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี เมมเบอร์ ได้ออกมาสรุปการประชุมกับบอร์ดบริหาร ไอโอซี และทางเจ้าภาพ ประเทศฝรั่งเศส ที่จะจัด โอลิมปิก เกมส์ 2024 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านทางวีดีโอคอล โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเรื่องความทัดเทียมของเพศ

ทั้งนี้ ผลการประชุมได้ข้อสรุปว่า การส่งจำนวนนักกีฬาเข้าแข่งขัน โอลิมปิก เกมส์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า ที่ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพ โดยจะแบ่งสัดส่วนนักกีฬาชายและหญิงให้เท่า ๆ กัน ซึ่งแน่นอนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกีฬาบางชนิด ที่จะต้องปรับลดลง และสำหรับกีฬาประเภทคู่ ที่แข่งร่วมระหว่างชายและหญิง ก็อาจจะมีเพิ่มชนิดกีฬาการแข่งขันขึ้นไปอีกด้วย

และนั่นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติได้เล็งเห็นความสำคัญความเท่าเทียมระหว่างนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งกีฬา โอลิมปิก มา ทุก ๆ ครั้งที่จัดจะมีจำนวนนักกีฬาชายมากกว่า โดยเฉพาะจำนวนนักกีฬาที่จะจัดขึ้นในปีหน้าที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพในกีฬา โอลิมปิก เกมส์ 2020 ก็มีสัดส่วนที่ชัดเจนมาก นักกีฬาชายมีมากถึง 51.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนักกีฬาหญิง 48.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง ไอโอซี เมมเบอร์ พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้มาตลอด และสำหรับครั้งแรกที่จะนำมาใช้ก็คือ โอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่า แนวคิดดังกล่าวจะต้องกระทบกับกีฬาหลายชนิดแน่นอน โดยเฉพาะกีฬาที่ใช้จำนวนนักกีฬาชายเยอะ อย่างเช่น มวยสากลสมัครเล่น, กรีฑา และจักรยาน ที่ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้นักกีฬาชายมากกว่านักกีฬาหญิง แต่สำหรับที่กรุงปารีส ก็คงจะจัดสัดส่วนเท่า ๆ กัน นั่นหมายถึงการลดจำนวนรายการแข่งขันลง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าไปแข่งขันได้มากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น