ดร.ก้องศักด พร้อมเดินหน้ายกระดับการจัดการสวัสดิการบุคลากร กกท.

7

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ถือเป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับวงการกีฬาไทยเมื่อ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ได้เปิดเผยถึงแผนงานพัฒนาพิเศษตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาวงการกีฬา

โดยหนึ่งในหัวข้อหลัก ที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาคือ การยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากรโครงการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับในปี 2564 ทาง กกท. จะมีแผนยกระดับการจัดสวัสดิการบุคลากร กกท. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับบุคลากรทุกคนให้มากยิ่งขึ้น โดยจะมีการเน้นไปที่สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน พร้อมจะมีกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสาธารณะประโยชน์ขององค์กร เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับการทำงานอีกด้วย

ดร.ก้องศักดิ์ ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ เรื่องสวัสดิการแรงงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ และจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและพนักงานทุกคนให้ดีขึ้น รวมไปถึงความสุขในครอบครัวของพวกเขาซึ่งหากมีการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีให้กับบุคลากร ย่อมทำให้บุคลากรมีความสุข และผูกพันกับองค์กร นั้นคือ การสร้างขวัญและกำลังใจในหน้าที่การงาน ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมามีคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ”

“ ดังนั้น กกท. จึงต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการยกระดับจัดสวัสดิการบุคลากร กกท. ได้เล็งเห็นว่า บุคลากรจะทำงานบริการที่ดีมากขึ้นได้ เพราะมีความสุขจากทั้งตัวเองและครอบครัว และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนามากขึ้นในปีหน้านี้ จะช่วยลดผลกระทบที่บุคลากรชอบเปลี่ยนงาน หรือลางานบ่อย ๆ ได้ และจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้พวกเขาตั้งใจทำงานให้กับองค์กรของตนเองได้อย่างเต็มที่ ”

TKPcomic

Previous articleอดีตแชมป์ซีเกมส์ พร้อมเปิดตัวในการชก UFC หลังโดนเลื่อนเพราะโควิด
Next articleไฮไลท์ฟุตบอลคู่เมื่อคืน สเปน 1-0 สวิตเซอร์แลนด์ (ฟุตบอลยูฟ่า เนชันส์ ลีก)