Home เครื่องใช้ในบ้าน ห้องครัวและห้องอาหาร ที่หนีบก้ามปู บีบถั่ว อุปกรณ์แกะปู แกะถั่ว แกะเกาลัด (ของใช้สไตล์ญี่ปุ่น)
ที่หนีบก้ามปู บีบถั่ว อุปกรณ์แกะปู แกะถั่ว แกะเกาลัด (ของใช้สไตล์ญี่ปุ่น)

ที่หนีบก้ามปู บีบถั่ว อุปกรณ์แกะปู แกะถั่ว แกะเกาลัด (ของใช้สไตล์ญี่ปุ่น)

60฿

ที่หนีบก้ามปู บีบถั่ว อุปกรณ์แกะปู แกะถั่ว แกะเกาลัด (ของใช้สไตล์ญี่ปุ่น)

5 in stock

Description

ที่หนีบก้ามปู บีบถั่ว อุปกรณ์แกะปู แกะถั่ว แกะเกาลัด (ของใช้สไตล์ญี่ปุ่น)

วิธีใช้ : ใช้บีบถั่วเปลือกแข็งและบีบก้ามปู
บรรจุ : 1 ชิ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น