ดร.สุรสีห์ ชี้ ผลงานการจัดการน้ำของ บิ๊กตู่ แก้ปัญหาน้ำท่วมและกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดี

23

บิ๊กตู่

ในวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)ได้ออกมาแถลงว่า รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมสทนช. ได้มีการจัดแผนแม่บทในการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำไว้แล้วถึง 20 ปี หรือในช่วง 2561 – 2580 

โดยมีจุดมุ่งหมายไปที่การให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดบริโภค และมีน้ำเพียงพอต่อการสร้างผลผลิต ปลอดจากอุทกภัย และแผนแม่บทนี้ยังรวมถึงการที่น้ำจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และมีความสมดุลย์ แต่แผนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วย 

โดยขณะนี้รัฐบาลได้เร่งจัดทำโครงการนำร่องไปแล้วกว่า 43 โครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำได้อีก 646 ล้าน ลบ.ม. ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ได้ถึง 1.56 ล้านไร่ ช่วยให้เช้าถึงประชากรได้มากกว่า 262,000 ครัวเรือน และยังสามารถบำบัดนำเสียได้ถึง1.36 ล้าน ลบ.ม./วัน

TKPcomic

Previous articleทราย เจริญปุระ โผล่ในภาพยนตร์ แดง พระโขนง คนดูชอบมาก
Next articleตำรวจ สน.บางซื่อ ตรึงกำลังต้านม็อบ 18 เมษา ในกิจกรรมต้านความรุนแรงทางเพศ