ทนาย เอ๋ ปารีณา ฟังคำพิพากษา คดีครอบครองที่ดินผิดจริยธรรม

21

คำพิพากษา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ศาลฎีกาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถึงกรณีบุกรกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนร่วม

ทางด้านนางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ ไม่ได้มาฟังผลคำพิพากษาด้วยตัวเอง มีทนายความเป็นตัวแทนในการรับฟังครั้งนี้ ซึ่งทางศาลฎีกามีมติมูลความผิดของนางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ เอาไว้ว่า จากกรณี ยึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเป็น ส.ส.กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง และกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ข้อ 17 ประกอบ ข้อ 27 วรรคสอง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไป

TKPcomic

Previous article“นก อุษณีย์” จ่าย 1 ล้าน พร้อมโพสต์ขอโทษ จั๊กจั่นและสามี
Next articleบิ๊กตู่ เตรียมประชุม ศบค.ชุดใหญ่ หารือเรื่องโควิด-19 ช่วงสงกรานต์