บิ๊กตู่ ยันแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้

11

ผลงานที่ผ่านมา

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เฝ้าติดตามการจัดการระบบน้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พึงพอใจกับการปฏิบัติงาน พัฒนา และบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบภายใต้งบประมาณส่วนกลาง รายการสำรองเผื่อฉุกเฉินหรือความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาการป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง การป้องกันอุทกภัยและคุณภาพน้ำ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2563-2564) รัฐบาลได้บูรณาการหน่วยงานน้ำทั้งหมด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (NONSTDA) เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการและพิจารณาแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจ่ายน้ำเพื่อรองรับน้ำอุปโภคบริโภคตลอดจนการเกษตรครอบคลุมทั้งประเทศ รวม 26,830 แห่ง เช่น เจาะบ่อบาดาล สำรองแหล่งน้ำสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา ก่อสร้างฝายและบ่อเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช เป็นต้น

มีโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำภายใต้งบกลางปี ​​2563 จำนวน 20,795 โครงการ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้วทั้งหมด ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บเพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและจ้างงานมากกว่า 184,000 คน ในงบประมาณกลางปี ​​2564 มีโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำจำนวน 6,035 โครงการ เน้นสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนต่ำและความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการอพยพประชาชนไปยังบ้านเกิดเดิม ผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ล่าสุดก่อสร้างแล้วเสร็จ 3,642 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2,441 แห่ง ซึ่งรัฐบาลโดย กสทช. ได้ติดตามความคืบหน้าและเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่กำหนด คาดว่าหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บน้ำได้ทั้งสิ้น 742 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง น้ำดิบสามารถผลิตน้ำได้อีก 62 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลโดยตรงต่อครัวเรือน 3.65 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7.5 ล้านไร่

TKPcomic

Previous articleกิตติศักดิ์ หาเสียงพัทยา เรียกคะแนนร้านค้าริมหาด
Next articleบิ๊กตู่ เผยนโยบายดันผลไม้ไทยส่งออก