วรวุฒิ พรรคกล้าจังหวัดพังงาพยุงราคาสวนมังคุดเป็นเรื่องดี

8

พรรคกล้า

นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้ากล่าวว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนมังคุดถึงราคาผลผลิตปีนี้ ที่น่าจะราคาดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว  เพราะจังหวัดพังงาจะเข้ามาประกันราคา เป็นการซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่เห็นผลผลิต โดยคัดเกรดมังคุดพรีเมียมราคากิโลกรัมละ 45-60 บาท และ เกรดคละ กิโลกรัมละ 20-25 บาท ซึ่งเป็นราคาที่น่าพอใจ

แต่ประเด็นสำคัญคือการประกันราคานั้นเป็นที่จังหวัดพังงาเพียงจังหวัดเดียวหรือไม่ เพราะยังไม่มีมาตรการคล้ายกันในจังหวัดอื่น ๆ พร้อมกันนั้น นายวรวุฒิ กล่าวว่าจุดอ่อนของเกษตรกรไทยคือการแปรรูปและหาตลาดมารับซื้อ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม

TKPcomic

Previous articleดร.อรุณี หวั่นบัตรเลือกตั้งเสียเยอะ เพราะเลือกตั้ง 2 ใบ แต่คนละเบอร์
Next articleวิโรจน์ ลงพื้นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม