บิ๊กป้อม สร้างผลงาน ปรับโฉมริมคลอง เพิ่มความแข็งแรงท่าเรือเพื่อชาวกทม.

12

ริมคลอง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนฟื้นฟู และพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ที่ได้นำร่อง 3 คลองหลัก คือ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง มีผลงานรวมทั้งโครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.6 ส่วนโครงการบ้านมั่นคง ที่คลองลาดพร้าว สามารถดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเกินครึ่งกว่าร้อยละ 50.02 คือ 35 ชุมชน 3,536 ครัวเรือน ส่วนคลองเปรมประชากร ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 12 คือ 5 ชุมชน 774 ครัวเรือน ขณะที่คลองแสนแสบ มีแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมกว่า 30 โครงการ ทั้งการสร้างท่าเรือที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อสร้างความปลอดภัย การจัดการกับตะกอนท้องคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืช บำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมคลอง ให้ถูกสุขลักษณะที่ดี

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงแนวทางดำเนินการเพื่อดูแลประชาชนริมคลอง โดยเปลี่ยนจากผู้บุกรุกลำน้ำให้เป็นผู้อยู่อาศัยให้ถูกกฎหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ เช่นบ้านมั่นคง และการจัดพื้นที่เพื่อการค้าขาย โดยเฉพาะจุดไหนที่สามารถค้าขายได้ก็ให้ส่งเสริม ตรงไหนเหมาะกับการท่องเที่ยว ก็ให้ภาครัฐเข้าไปสนับสนุนควบคู่กับการส่งเสริมวิถีชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้คนอยู่อาศัยริมคลองได้ประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

TKPcomic

Previous articleณัฐชา ส.ส.ก้าวไกล มั่นใจค่ายทหารเทคะแนนเสียงให้อย่างแน่นอน
Next articleหมอชลน่าน ประกาศลั่น เพื่อไทยชนะแน่นอน หากเลือกตั้งใช้เบอร์เดียว