มะนาวแพงขึ้น จุรินทร์ ชี้เป็นไปตามฤดูกาล

20

จุรินทร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงมาตรการควบคุมภายหลังปัญหาราคาสินค้าหลายชนิดมีการปรับตัวสูงขึ้นว่า มาตรการที่กระทรวงพาณิชย์บังคับใช้อยู่ในการตรึงราคาสินค้าสำคัญ จำนวน 18 หมวด ยังสามารถควบคุมราคาสินค้าได้ผล รวมถึงราคาสินค้าหลายชนิดได้มีการปรับตัวลดลงแล้ว เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื้อสัตว์ อย่างเช่นหมูเนื้อแดง อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 130 บาท

แต่บางวันอาจมีการปรับตัวขึ้นลง หรือภายในห้างสรรพสินค้า ที่มีราคาชี้นำ ก็มีการปรับราคาลงมามาก บางวันต่ำกว่า 130 บาท เว้นแต่มะนาว ที่ราคาเป็นไปตามฤดูกาล ที่เมื่อมาถึงฤดูร้อน ราคามะนาวก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้น เป็นภาระให้กับผู้บริโภค แต่สำหรับเกษตรกร ก็พอใจเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา สามารถขายได้ในราคาที่ต่ำ จึงหวังว่า ผู้บริโภคจะสามารถเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นตามช่วงฤดูกาล สำหรับสินค้าพืชผลการเกษตร

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงการตรวจสอบราคาอาหารสัตว์ ที่จะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตว่า ขณะนี้ ได้มอบหมายให้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปตรวจสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามคลังสินค้าต่าง ๆ ว่ามีการกักตุนหรือไม่ เนื่องจาก ขณะนี้ ข้าวโพดไม่ได้อยู่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว แต่อาจค้างอยู่ที่ผู้ประกอบการบางส่วน โดยในวันที่ 14 มี.ค. จะทราบผลการตรวจสอบ หากพบการกักตุนสินค้า ก็จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

Previous articleดร.เอ้ เตือน ประเทศเปลี่ยนไม่ได้หากกรุงเทพฯ ยังไม่เปลี่ยน
Next articleทัพเมืองหลวง มั่นใจคว้าเหรียญทอง กรีฑาและว่ายน้ำ ในศรีสะเกษเกมส์