หมอยง ภู่วรวรรณ แจง ประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ลดลงเมื่อนำมาใช้จริง

10

ขณะการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป และประชาชนยังรอการได้รับวัคซีนโควิด-19 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ ได้ออกามาระบุว่าวัคซีนโควิด อาจจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าข้อมูลที่ทำการศึกษาไว้

ศ.นพ. ยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนเมื่อนำไปใช้จริง ประสิทธิภาพจะต่ำกว่าข้อมูลจาการศึกษาในการวิจัย ทั้งนี้เพราะการใช้ในภาคสนามมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมาย เราจะเห็นได้จากประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถ้าเราดูตามที่บริษัทบอกจะมีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ในการใช้จริงจะต่ำกว่าที่เขียนไว้ในฉลากอย่างแน่นอน ในทำนองเดียวกัน การศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนของไวรัสตับอักเสบ บี ที่ผมทำการศึกษาในอดีต ในการศึกษาวิจัยจะมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 94-95 แต่เมื่อนำปใช้จริงในประชากรหมู่มาก หรือให้กับทารกทุกคน ประสิทธิภาพโจะลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ทำนองเดียวกัน ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ที่มีการศึกษากันมากมีสูงสุดถึงร้อยละ 95 แต่เมื่อนำมาใช้จริงประสิทธิภาพจะน้อยกว่าในการศึกษาวิจัย การใช้ภาคสนามยังมีตัวแปรอื่นๆที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้

ขณะต้องรอดูประสิทธิภาพวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ที่ให้กับคนในประเทศอิสราเอล ไปแล้วมากกว่า 30% ของประชากรและต้องรอดูประสิทธิภาพของวัคซีนจีน Sinopharm ที่ให้ในประเทศUAE ให้ไปมากกว่าร้อยละ 20 คงจะเห็นประสิทธิภาพในชีวิตจริงและมีรายงานออกมาเร็วๆนี้

หมอยงยังแนะว่า เราควรใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง รวมถึงมาตรการต่างๆก็คงยังต้องคงไว้เหมือนเดิม อย่ารอแต่วัคซีนเพียงอย่างเดียว

ร่วมแสดงความคิดเห็น