ศบค.ขอความร่วมมือ งดเดินทางไปยัง 5 จังหวัดควบคุมสูงสุด

12

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ได้มีการขอร้องห้ามการเดินทาง ในพื้นที่ 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด เนื่องจากมีผู้ติดเชื้ออยู่ในภายจังหวัดจำนวนมาก ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็น จึงมีการตั้งด่านหรือทำให้เกิดความไม่สะดวก เพื่อไม่ให้เกิดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ โดยทั้ง 5 จังหวัดจะมีมาตรการ 3 อย่างคือ

  1. วัดอุณหภูมิเพื่อสังเกตอาการ
  2. ต้องมีแอพพลิเคชั่นหมอชนะ
  3. ต้องมีเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางรวมถึงเอกสารรับรอง
ส่วนการขอใบรับรองการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ 5 จังหวัดขอแต่ละกลุ่มให้ขออนุญาตดังนี้
  1. บุคคลทั่วไปให้ไปติดต่อฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง
  2. ข้าราชการ ขอที่หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
  3. สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ ที่ต้องมีการขนส่ง เคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ให้เจ้าของสถานประกอบการหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรอง
  4. บุคคลที่เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดประจำ สามารถขอรับเอกสารเป็นช่วงเวลาติดต่อกันได้
  5. บุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น แต่ต้องเดินทางเข้า-ออก 5 จังหวัด ต้องขอเอกสารรับรองจากภูมิลำเนาหรือต้นสังกัดที่เดินทางไป เพื่อใช้แสดงในการเข้า-ออก (ไป-กลับ) ด้วย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.moicovid.com

ทาง ศบค. ได้ขอความร่วมมือดังกล่าวในการเดินทางข้ามจังหวัดถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 หรือจนกว่าการแพร่ระบาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็จะมีการผ่อนผันกันได้

TKPcomic

Previous articleกรานเด ทำเซอร์ไพรส์ ส่งของขวัญคริสต์มาสให้เด็กในโรงพยาบาล
Next articleไฮไลท์ฟุตบอลคู่เมื่อคืน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 เบอร์มิ่งแฮม ซิตี้ (เอฟเอ คัพ)