ห้างพารากอน ยันไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่แสดงออกทางการเมือง

5

กรณีที่มีการนำป้ายมาแขวนในพื้นที่ของศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า คณะประชาธิปไตยเพื่อความหวัง (DemHope) ได้นำป้ายผ้ามาแขวนไว้เพื่อประกาศจุดยืน ซึ่งมีทั้งหมด 3 ป้าย เขียนข้อความว่า “ยกเลิกมาตรา 112” “ห้างสินค้าราคาแพงแรงงานราคาถูก” และ “แก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” ทางห้างฯ ได้ดำเนินจัดเก็บป้ายดังกล่าวแล้ว และยืนยันว่าทางห้างฯไม่ยินยอมให้มีการแสดงออกทางการเมืองในพื้นที่ของศูนย์การค้า

ล่าสุดทางศูนย์การค้าพารากอนได้ออกจดหมายชี้แจงว่า “สยามพารากอนไม่ได้รู้เห็นยินยอมกับการแสดงออกทางการเมืองภายในพื้นที่ของศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม สยามพารากอนมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยทุกท่านอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นสถานที่ ที่มอบความสุขให้แก่ผู้คนตลอดมา เรามุ่งให้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

พื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการจากร้านค้าผู้เช่าพื้นที่ ไม่ได้มีไว้ใช้เป็นพื้นที่ในการเรียกร้อง หรือแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทำกิจกรรมอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือความไม่สบายใจของลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ กระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างปกติสุขของบรรดาร้านค้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของร้านค้าและของศูนย์การค้า..

จึงขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของศูนย์การค้า งดเว้นการจัดกิจกรรมหรือการเรียกร้องหรือการแสดงออกทางการเมืองทุกรูปแบบรวมถึงการกระทำที่ไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ภายในอาคารและทั่วพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์การค้า”

ร่วมแสดงความคิดเห็น