เพนกวิน พริษฐ์ ขึ้นเวที ย้ำแถลงการณ์ของกลุ่ม

2

โดยหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุม MOB FEST ได้มีแถลงการณ์ในนามของมวลชนผู้ศรัทธาในประชาธิปไตย ทั้งกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาราษฎรทั้งหลาย โดยยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.สมาชิกรัฐสภาเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในทุกหมวดทุกมาตรา ให้เร่งดำเนินการให้เรื่องญัตติแก้รัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วน

2.พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องยอมรับความจริงว่าหมดความชอบธรรม ในฐานะผู้ปกครอง การเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับ จะเป็นการก้าวลงจากตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้

3.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่นำเสนอโดย iLaw ต้องไม่ถูกตีตกในสภา ต้องไม่มีนายกรัฐมนตรีคนนอก ต้องลดอำนาจ ส.ว.

4.รัฐธรรมนูญทุกหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ต้องถูกนำมาพิจารณาใหม่ให้สมเหตุสมผล ทันต่อยุคสมัย ให้เป็นสถาบันที่วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผล ตรวจสอบได้

ณ เวทีการชุมนุม MOB FEST # แก้ได้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ นายพริษฐ์ หรือ แพนกวิน ได้ขึ้นปราศรัยบนเทวีเพื่อเน้นย้ำแถลงการ์ของกลุ่ม โดยได้เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาอออกจากตำแหน่ง เพราะไม่ไว้ใจว่าจะจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยต้องใช้คนที่ได้มาจากการเลือกตั้ง และการประชุมร่วมรัฐสภาที่ผ่านมา ส.ว. ไม่มีสิทธิ์คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนหรือสั่งห้ามแตะหมวดหรือมาตราไหน ทั้งนี้แพนกวิน ยังได้เล่าประสบการณ์ช่วงที่ตนเองต้องติดคุก ว่ามีความพยายามของรัฐบาลส่งคนมาพูดว่ารัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญ ขอแก้รัฐธรรมนูญ โดยไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ ออกเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นเกมรัฐบาลที่พยายามหลอกล่อ ด้วยการถอยกันคนละก้าว ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ เชื่อว่ารัฐบาลจะเก็บ ส.ว. เอาไว้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น