กลุ่มคณะราษฎร แสดงจุดยืนไม่เอาการปรองดอง เชื่อแค่ยื้อเวลา

1

กลุ่มคณะราษฎร กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และเครือข่ายต่างๆ โดยนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (ไผ่ ดาวดิน) นายอรรถพล บัวพัฒน์ (ครูใหญ่) และตัวแทนกลุ่มอื่นๆ ตั้งโต๊ะแถลงจุดยืน

ในการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนต่อกรณีการตั้งคณะกรรมการการปรองดอง-สมานฉันท์ โดยระบุว่า ตามที่ฝ่ายรัฐบาลได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการปองดอง-สมานฉันท์ขึ้น โดยให้เห็นผลว่าเป็นไปเพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองในสังคม และหาหนทางแก้ไขให้กับประเทศชาตินั้น พวกเราเห็นว่าการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวมิอาจนำมาซึ่งหนทางแก้ปัญหาใดๆดังที่กล่าวอ้างได้ เพราะแท้จริงแล้ว การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอุปสรรคประการใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางการแก้ไข ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังปราศจากความชอบธรรมโดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้เพราะ พล.อ. ประยุทธ์ ได้เข้าสู่อำนาจโดยมิชอบตั้งแต่แรก จึงนับได้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เป็นเพียงการแสดงละครทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล เพื่อซื้อเวลาให้ พล.อ.ประยุทธ์ พวกเราขอประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมรับ และจะไม่สังฆกรรมกับคณะกรรมการที่ฝ่ายรัฐบาลจะจัดตั้งขึ้น และขอยืนยันว่าปัญหาจะเริ่มต้นมิได้เลย หาก พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ พวกเราขอยืนยัในข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้

  1. พล.อ. ประยุทธ์ ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
  2. ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
  3. ต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น