พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเปิดประชุมสภา เน้นไม่คิดประกาศเคอร์ฟิว

2

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงการณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 4/2563 โดยระบุว่าตนเองทราบว่าทุกคนเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมือง รัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องเหล่านี้ ทราบว่าสภาจะมีการหารือในเรื่องการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งรัฐบาลมีความคิดนี้อยู่แล้วเพื่อให้เกิดการทำความเข้าใจกันในสภา รัฐบาลจำเป็นต้องทำหน้าที่ตรงนี้ ไม่ได้ทำตามแรงกดดันของใคร การสนับสนุนการเปิดรัฐสภาให้มีการพิจารณาร่วมกันโดยนำข้อเท็จจริงมาพูดดีกว่าให้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและลดการขัดแย้งให้ได้มากที่สุดเพราะประเทศไทยขณะนี้มีปัญหาอยู่หลายประการ รัฐบาลจำเป็นต้องมีบทบาทนำเรื่องเหล่านี้และเรื่องการจัดประชุมสภาจะมีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ด้วยเพื่อเตรียมการให้พร้อม

ส่วนเรื่องการชุมนุมจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามประนีประนอมมากที่สุดแล้ว ขอไม่กี่อย่าง อย่ากระทำความผิด อย่าทําลายทรัพย์สินราชการ อย่าทำลายทรัพย์สินประชาชน สิ่งที่สำคัญคือระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันในกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งก็มีเหตุทะเลาะกันเอง ตีกันเองขอให้ระวังให้มากที่สุด แต่ประเด็นที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำคือเรื่องของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ขอร้องกันเรื่องไม่กี่เรื่องนี่แหละ และก็ขอให้เป็นการชุมนุมโดยสงบ รัฐบาลก็ผ่อนคลายไปบ้างแล้ว ก็ขออย่าให้มีการสร้างสถานการณ์ให้นำไปถึงจุดนั้น

ส่วนเรื่องอดีตที่มีการดำเนินการกับผู้ชุมนุมต่างๆมันไม่ไม่ใช่รัฐบาลของตน คนละสถานการณ์ คนละเวลา ย่อมมีความแตกต่างกันขออย่านำมาเปรียบเทียบหรือสอบถามกับรัฐบาลนี้ นายกย้ำว่ายังไม่มีการพูดถึงการประกาศเคอร์ฟิวและการขยายพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ร่วมแสดงความคิดเห็น