จุฬาฯ ประกาศห้ามชุมนุม นิสิตรั้นเดินหน้าต่อ

23

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมในวันนี้ (14. สิงหาคม 2563) ตามที่กลุ่มคณะจุฬาฯ และสปริงมูฟเมนต์ ได้ส่งหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองของนิสิตต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน โดยงานจะเริ่มเวลา 15.00-20.00น. โดยสำนักบริหารกิจการนิสิตชี้แจงเหตุผลว่า ทางสำนักบริหารฯไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งขอได้ทันกำหนดเวลา ด้วยความห่วงฝยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตตลอดจนประชาคมจุฬาฯ สำนักบริหารฯ จึงยังไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้ ทั้งนี้ของให้ผู้ประสานงานของนิสิตผู้ขออนุญาตมาพบที่สำนักบริหารกิจการนิสิต เพื่อหารือในการละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมและทำความตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่อไป และหากนิสิตคนใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยต่อไป อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ และไม่กระทำการใดที่เป็นการกระทำผิดกฏหมาย อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวามทั้งการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

ล่าสุดเพจ Spring Movement ได้ประกาศยืนยันว่าจะดำเนินการจัดงานตามเดิม และโพสต์ข้อความว่าสถานที่จัดเป็นลานพระบรมรูป 2 รัชกาล ในเวลา 16.00 น. “ยืนยันว่าจัดตามเดิม! ฉันจะไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอกค่ะ” “เจอกัน 16.00 น. ชาวจุฬาขอเธอมาช่วยรวมพลลานพระบรมรูป 2 รัชกาล หากผู้จัดจะต้องโดนลงโทษทางวินัยเพื่อได้ขับไล่เผด็จการ ก็คงต้องยอมแล้วค่ะ” # เสาหลักจะหักเผด็จการ # ผู้จัดยอมโดนตัดคะแนนแต่ไม่ยอมรับใช้เผด็จการ

Previous articleคลอดแล้วจ้า น้องเวทมนต์ ลูกสาวใบเตย
Next articleเลิกกันแล้ว แพร ชุติมา ภรรยา จอห์น วิญญู ประกาศโสด