ประกันชีวิตผู้สูงวัย ให้ดูแลรักษาในยามเจ็บป่วยและมีเงินไว้ใช้ยามแก่เฒ่า

377

วางแผนชีวิตด้วยประกันผู้สูงวัยไว้แล้วหรือยังคะ

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการจะสร้างความมั่นคงในชีวิตเมื่อถึงวัยเกษียณ การทำประกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับชีวิตหลังออกจากงานได้ การทำประกันเท่ากับเป็นสร้างความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิตในวัยเกษียณ วันนี้เราจะมาทำความเข้าเรื่อง ประกันชีวิตผู้สูงวัย กันคะ

ประกันชีวิตผู้สูงวัย

การทำประกันชีวิตผู้สูงวัยนั้นก็มีตั้งแต่การทำประกันอุบัติเหตุ ซึ่งควรจะเริ่มทำตั้งแต่ยังทำงาน เป็นหนึ่งกรมธรรม์ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุได้ เพราะถ้าคุณไม่ได้รับอันตรายร้ายแรงก็ถือว่าโชคดี แต่ถ้าหากอุบัติเหตุที่เกิดทำให้คุณได้รับผลกระทบอย่างหนัก อาการสาหัส บางครั้งเงินที่คุณเก็บสะสมอาจไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะ

ส่วนการประกันด้านสุขภาพของผู้สูงวัยมักจะมีข้อจำกัด อันเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา มักเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น การฟื้นตัวจากการรักษาหรือการหายของบาดแผลก็จะช้ามาก จึงมักมีการจำกัดอายุในการทำประกันสุขภาพ หรือมีข้อจำกัดในการคุ้มครองที่ค่อนข้าง ยิ่งคุณทำประกันสุขภาพตอนอายุมากเท่าไหร่ เบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยเช่นกัน เพราะบริษัทประกันตะหนักดีว่ายิ่งอายุเยอะย่อมจะเจ็บป่วยได้ง่ายและรุนแรง จึงเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทำประกันด้านสุขภาพเมื่อตอนอายุยังไม่มาก แล้วเลือกกรมธรรม์ที่สามารถดูแลเราไปจนถึงช่วงอายุมากๆ ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้

รูปแบบการทำประกันชีวิตผู้สูงวัย

การทำประกันแบบบำนาญ เป็นรูปแบบประกันชีวิตที่ถูกสร้างเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณ คุ้มครองจนอายุ 90 ปีคะโดยทำประกันจะจ่ายเงินบำนาญในจำนวนที่ระบุไว้ตามสัญญาทุกปี และหากท่านเกิดเสียชีวิตไปก่อนรับบำนาญครบ ทางบริษัทประกันก็จะยังคงจ่ายเงินส่วนที่เหลือโดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่จ่ายจนครบ 15 ปี หรือ 20 ปี ขึ้นอยู่กับข้อระบุในกรมธรรม์  โดยจะกำหนดอายุเริ่มรับเงินตั้งแต่ 55-65 ปี แล้วแต่สัญญา เช่น ทรัพย์บำนาญG 55/G60/G65 , ประกันทรัพย์บำนาญ (1) 55/60/65 ประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำค่าใช้จ่ายในการทำประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้อีก 200,000 บาทต่อปี แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงนิได้พึงประเมินและเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ กองทุน กบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194

มีเงินปันผลประกันชีวิตผู้สูงวัย

ประกันชีวิตผู้สูงวัย

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการออม เป็นกรมธรรม์สำหรับผู้สูงวัยที่สามารถเริ่มทำได้เมื่ออายุ 60 ปี-75 ปี อย่าง ทรัพย์มิ่งขวัญ (มีเงินปันผล) ของไทยประกันชีวิต ซึ่งจะคุ้มครองคุณจนถึงอายุ 90 ปี เงินเอาประกันมีตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท มีเงินปันผลให้คุณนำไปใช้ได้สบายๆคะ และหากคุณเสียชีวิตในช่วงปีกรมธรรม์ที่ 1-2 ก็จะได้รับเงินเอาประกันจำนวนที่สัญญาระบุไว้ เท่ากับว่าเงินที่จ่ายไปไม่ได้เสียเปล่านะคะ หรือจะเป็นการออมแบบทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15 เป็นการออมที่ไม่มีเงินปันผลให้ก็ได้คะ

สำหรับผู้สูงวัยที่ทำประกันชีวิตในยามแก่ชรา เป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองได้เช่นกัน จะได้มีเงินไว้ใช้ยามแก่เฒ่า มีเงินไว้ใช้จ่ายในการดูแลรักษาตนเองในยามเจ็บป่วย และหากท่านเสียชีวิตไปก็ยังมีเงินจำนวนหนึ่งที่ส่งต่อให้ลูกหลานได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป จึงไม่ใช่เป็นเพียงการวางแผนชีวิตสำหรับตนเอง แต่ยังเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานอีกด้วยนะคะ

ประกันชีวิตผู้สูงวัย อื่นๆที่น่าสนใจ
แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงวัย : แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงวัย/ทรัพย์มิ่งขวัญ
แผนออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ : แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ/ทรัพย์บำนาญ

Previous articleประกันชีวิตเด็ก จะเลือกอย่างไรเพื่อให้ได้ประกันสุขภาพเด็กที่ดีที่สุด
Next articleประกันโรคมะเร็ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ประกันชีวิตดูแลคุณ