รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต วิธีโยกหนี้ โอนหนี้ สินเชื่อในระบบ

21587

เชื่อว่าหลายคนคงใช้บัตรเครดิตอยู่เป็นประจำ เพราะมันสะดวกสบายแค่รูดก็ได้ของที่ต้องการแล้ว แต่การใช้บัตรเครดิตก็สร้างนิสัยการใช้จ่ายเงินแบบเกินตัวให้ซึมลึกเข้าไปในจิตใจ ซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็กลายเป็นหนี้บัตรเครดิตกันมากมายจนใช้คืนไม่ไหว ส่งผลให้มีหนี้สูญจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นสถาบันการเงินต่างๆ จึงได้ออกแคมเปญ “รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต” เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาหนี้สูญจากลูกหนี้บัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตคืออะไร?

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ก็คือ การโยกย้ายโอนถ่ายหนี้ทั้งต้นทั้งดอกจากบัตรเครดิตต่างๆที่เป็นหนี้อยู่ไปสู่โปรแกรมการผ่อนชำระหนี้ ที่เรียกว่า “รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต”และปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ให้เหมาะสมต่อการชำระหนี้ เหมือนกับเป็นการรวมเจ้าหนี้หลายๆคน มาเป็นเจ้าหนี้คนเดียว โดยสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะกำหนดขั้นต่ำในการผ่อนชำระคืน เดือนละ 10,000 บาทขึ้นไป และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งถูกกว่าบัตรเครดิตที่เป็นหนี้เดิม โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 18 – 36 เดือน (บางที่ให้ถึง 60 เดือน)ซึ่งการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจะมีการคิดค่าธรรมเนียนในการโอนหนี้ประมาณ 0 – 1% ของยอดหนี้ที่โอนไป

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต กับธนาคารไหนดี

มีหลายธนาคารที่เปิดบริการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ซึ่งแต่ละธนาคารก็มีเงื่อนไขข้อตกลงที่แตกต่างกันไป การที่จะเลือกรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกับธนาคารไหนดี ก็คงต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆของธนาคารก่อน และขึ้นอยู่กับความสามารถผ่อนชำระหนี้ของตัวลูกหนี้เอง

ข้อแนะนำธนาคารที่เปิดบริการ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยซัก 2-3 แห่ง ดังนี้

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เปิดบริการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตด้วยชื่อ”สินเชื่อ Happy Life” ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “สินเชื่อซับน้ำตา” เงื่อนไขและการอนุมัติวงเงินจะมี 2 แบบ คือ แบบมีหลักประกัน และแบบไม่มีหลักประกัน

แบบมีหลักประกัน – วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 – 20 ปีธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 7.25% (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เงื่อนไข:

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่21 – 67 ปี
 • สำหรับพนักงานทั่วไป ต้องมีรายได้ประจำ ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และต้องมีอายุงานอย่างน้อย 2 ปีขี้นไป
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปและต้องประกอบอาชีพส่วนตัวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

แบบไม่มีหลักประกัน – วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 – 7 ปี และต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 7.25% (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เงื่อนไข:

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 21 – 69 ปี
 • สำหรับพนักงานทั่วไป ต้องมีรายได้ประจำ ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และต้องมีอายุงานอย่างน้อย 2 ปีขี้นไป
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และต้องประกอบอาชีพส่วนตัวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

หมายเหตุ: เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต กับธนาคารทหารไทย

เปิดบริการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โดยใช้ชื่อ “สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์” วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิต่อเดือน หรือตั้งแต่ 30,000-1,000,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปีซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ ดังนี้

เงื่อนไข:

 • ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
 • รายได้ประจำอายุงาน และการคิดอัตราดอกเบี้ย
  • พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีอายุงานไม่น้อยกว่า4 เดือนขึ้นไปธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% นาน 1 ปี
  • ประกอบอาชีพส่วนตัว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และต้องประกอบอาชีพส่วนตัวไม่น้อยกว่า2 ปีขึ้นไปธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 50%

หมายเหตุ: เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารทหารไทย

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต กับธนาคารกรุงไทย

ให้บริการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตในชื่อ “กรุงไทย Super Easy” โดยอนุมัติวงเงินในการปล่อยเครดิตสูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1,000,0000 บาท และสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวตั้งแต่12-60 เดือน

เงื่อนไข:

 • บุคคลทั่วไปที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำ ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปีธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 22 ต่อปี
 • ไม่มีประวัติด้านการเงินเสียหาย
 • ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

หมายเหตุ: เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีปัญหาหนี้สินกับบัตรเครดิต แต่มันเป็นแค่การต่ออายุลมหายใจให้ยาวออกไปในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น การจะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้นั้น ต้องมีวินัยในการชำระหนี้อย่างมาก จึงจะสามารถผลิกฟื้นและหลุดพ้นสภาพการเป็นหนี้สินได้อย่างถาวรตลอดไป

Previous articleสมุนไพรเลิกเหล้า รักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง ได้ผล
Next articleวิธีเลือกโฟมล้างหน้า ให้เหมาะสมกับผิวหน้าผู้หญิงอย่างไร