ทายลักษณะประจำตัวของผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน

47

ทายลักษณะ

รู้หรือไม่ว่า จริง ๆ แล้วผู้ที่เกิดในแต่ละเดือนนั้น มีลักษณะประจำตัวที่แตกต่างกันออกไป เราจึงอยากที่จะนำเอาลักษณะประจำตัวของผู้ที่เกิดในแต่ละเดือนมาบอกเล่าให้ได้ทราบกัน โดยจะเป็นลักษณะการทำนายทั่วไป ในภาพรวม ไม่ได้มีการเจาะจงไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วตามตำราโบราณนั้น ได้บอกถึงลักษณะของผู้ที่เกิดใน “เดือนกรกฎาคม”, “เดือนสิงหาคม” และ “เดือนกันยายน” เอาไว้ว่าอย่างไรบ้าง ไปทราบพร้อมกันเลย

ลักษณะประจำตัวของผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม

สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนั้น จะมีลักษณะประจำตัว คือ เป็นที่ขี้ลืม มักจะลืมว่าต้องพูด หรือต้องทำอะไร สัญญาที่เคยได้พูดเอาไว้ก็ลืมเช่นกัน อีกทั้งเป็นที่ชื่นชอบการเดินทาง และหากว่าเป็นเรื่องของเพื่อนก็ถึงไหนถึงกัน

ลักษณะประจำตัวของผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคม

สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนั้น จะมีลักษณะประจำตัว คือ เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานได้ไม่เกี่ยงว่าจะเหนื่อยแค่ไหน จึงทำให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน และผู้ใหญ่ จนบางครั้งก็ทำงานมากจนเกินไป ก็ทำให้ละเลย หรือลืมใส่ใจคนรอบข้างไปด้วย

ลักษณะประจำตัวของผู้ที่เกิดเดือนกันยายน

สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนั้น จะมีลักษณะประจำตัว คือ เป็นคนที่อาภัพอับโชค ทำให้ต้องเจอกับความลำบากตั้งแต่ยังเด็ก จึงต้องเลี้ยงดูตัวเอง อีกทั้งยังเป็นที่คนไม่ชอบเอาเปรียบใคร และไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบตัวเองด้วย

TKPcomic

Previous articleทายลักษณะประจำตัวของผู้ที่เกิดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
Next articleทายลักษณะประจำตัวของผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม