แนะชื่อมงคล สำหรับคนเกิด “วันเสาร์” ที่เหมาะจะเปลี่ยนในช่วง มิ.ย.65 พร้อมเวลาที่เหมาะเปลี่ยนชื่อ

9

ชื่อมงคล

ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ เป็นเดือนที่มีฤกษ์ดีสำหรับการทำสิ่งมงคลหลายอย่างมากเลย รวมถึงการ เปลี่ยนชื่อใหม่ ด้วย ใครที่มีแผนว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อในเดือนนี้ก็ถือว่าดีเลย เราจึงอยากจะแนะนำชื่อมงคล ที่เหมาะสมกับคนที่เกิด วันเสาร์ พร้อมกับเวลาเปลี่ยนชื่อที่ดีมาฝากกันด้วย

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

สำหรับเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนชื่อของผู้ที่เกิดวันเสาร์ คือ เวลา 6.00 น.- เช้าวันอาทิตย์ เวลา 5.59 น. โดยมีอักษรที่ห้ามใช้ในชื่อ หรือเป็นอักษรกาลกิณีตามวันเกิดคือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ผู้หญิงเกิดวันเสาร์ ควรจะตั้งชื่อที่มีการหาผลรวมออกมาแล้วได้อยู่ที่ 15, 22, 24, 33, 35, 40, 42, 44, 49 และ 51 จึงจะถือว่าเป็นชื่อที่เหมาะสม เช่น

– นาราธิชา (นา-รา-ทิ-ชา) แปลว่า ปราชญ์ผู้เกิดมามีรัศมี โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 22

– ผะดาวริน (ผะ-ดา-วะ-ริน) แปลว่า ผู้ได้รับการค้ำจุนอันประเสริฐ โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 33

– ภิญญ์พิตรา (พิน-พิด-ตรา) แปลว่า มีทรัพย์สมบัติและความรู้ โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 42

– นรีสิริน (นะ-รี-สิ-ริน) แปลว่า หญิงผู้มีความวิเศษ โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 40

– ศิถีชาดา (สิ-ถี-ชา-ดา) แปลว่า เกิดมางามดั่งพวงดอกไม้ โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 24

ผู้ชายเกิดเสาร์ ควรจะตั้งชื่อที่มีการหาผลรวมออกมาแล้วได้อยู่ที่ 18, 19, 27, 28, 32, 36, 41, 45 และ 46 จึงจะถือว่าเป็นชื่อที่เหมาะสม เช่น

– ศักดากร (สัก-ดา-กอน) แปลว่า มีฝีมือและอำนาจ โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 19

– พุทธิ (พุด-ทิ) แปลว่า ฉลาด โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 18

– ชรินพงศ์ (ชะ-ริน-พง) แปลว่า นักตกแต่งของตระกูล โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 41

– ปรีย์ธช (ปรี-ทด) แปลว่า เครื่องหมายแห่งการเป็นที่รัก โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 36

– เกียรติฉัตร (เกียด-ติ-ฉัด) แปลว่า มีเกียรติสูงส่ง โดยชื่อนี้มีผลรวมที่หาออกมาได้แล้วอยู่ที่ 45

TKPcomic

Previous articleแนะชื่อมงคล สำหรับคนเกิด “วันศุกร์” ที่เหมาะจะเปลี่ยนในช่วง มิ.ย.65 พร้อมเวลาที่เหมาะเปลี่ยนชื่อ
Next articleแนะชื่อมงคล สำหรับคนเกิด “วันอาทิตย์” ที่เหมาะจะเปลี่ยนในช่วง มิ.ย.65 พร้อมเวลาที่เหมาะเปลี่ยนชื่อ