บทสวด “โพชฌังคปริตร” คาถามงคลเพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บ

1484

คาถามงคล

ศักราชเปลี่ยนแต่สภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 นอกจากไม่อ่อนแรงลงแล้ว ยังทวีความรุนแรงขึ้นจากการเกิดของสายพันธุ์ ไอไมครอน ซึ่งอาจไม่ส่งผลรุนแรงต่อสุขภาพร่างกายเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้า แต่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย สร้างความตื่นตระหนกอีกรูปแบบหนึ่งให้กับมนุษยชาติ

นอกจากการดูแลระมัดระวังตัวเองตามหลักการแพทย์แล้ว ยังสามารถพึ่งพาสิ่งที่อาจพิสูจน์ไม่ได้ แต่อย่างน้อยช่วยให้สุขภาพใจดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้สุขภาพกายดีขึ้นเช่นกัน

โพชฌังคปริตร หมายถึง “ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้” เป็นคาถาพุทธมนต์เสริมสิริมงคลที่เกิดตั้งแต่สมัยพุทธกาล สามารถสวดให้กับตนเองและผู้ป่วย เพื่อขจัดอาการเจ็บป่วยและเยียวยาจิตใจที่มีความเชื่อมโยงกับร่างกาย พร้อมอำนวยพรให้ทั้งผู้สวดและผู้รับฟัง โดยนิยมสวดในโอกาสสำคัญอย่างเช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่

บทสวดโพชฌังคปริตร ฉบับเต็ม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(3 จบ)

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหินา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

TKPcomic

Previous articleดูดวงสุขภาพปี 2565 ของราศี “มังกร,กุมภ์,มีน” ด้วย Numerology
Next articleตูน Bodyslam สานฝันน้องมาร์ช ช่วยสร้างบ้านหลังใหม่