ศาสตร์แห่งญี่ปุ่น กรุ๊ปเลือดบอกนิสัยและบุคลิกภาพ

715

ศาสตร์แห่งญี่ปุ่น

ใครที่สนใจเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นจะพบว่า คนที่นั้นให้ความสำคัญกับกรุ๊ปเลือดมากกว่าชนชาติอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกรุ๊ปเลือดกับอุปนิสัยใจคอและบุคลิกภาพ เทียบกับชาวจีนคงเป็นโหงวเฮ้ง หรือคนไทยอาจเป็นราศีเกิด จึงได้เกิดเป็นศาสตร์เกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดออกมามากมายอย่างเช่นที่นำมาเสนอในครั้งนี้

คนกรุ๊ปเลือด A

ส่วนใหญ่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและเจียมเนื้อเจียมตัว แต่ก็เป็นคนจริงจังและยึดมั่นในหลักการความมีเหตุผล ถ้าเป็นเรื่องงานและการดำเนินชีวิต จะมีการวางแผนเป็นอย่างดี ส่วนนิสัยที่พบรอง ๆ ลงไปคือ โกรธยาก แถมโกรธแล้วหายช้า เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นและพ่นคำหยาบแบบยั้งปากไม่ค่อยอยู่

คนกรุ๊ปเลือด B

ส่วนใหญ่เป็นคนใฝ่รู้ หากสนใจอะไรก็จะลงมือค้นคว้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้น ค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกและสัญชาตญาณของตัวเอง จึงค่อนข้างรักอิสระ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นเสน่ห์อย่างหนี่ง ส่วนนิสัยที่พบรอง ๆ ลงไปคือ ใช้เวลานานในการเปิดใจรับใครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ ไม่ว่าฉันท์เพื่อนหรือคนรัก บางทีถึงขั้นปิดตัวเองหรือหนีไปเลยหากคนที่พยายามเข้ามาไม่ใช่รูปแบบที่คาดหวัง เป็นคนช่างคิด มองโลกแง่บวก แต่เบื่อง่าย

คนกรุ๊ปเลือด AB 

มีนิสัยผสมผสานระหว่างคนกรุ๊ปเลือด A และ B จึงเป็นเหมือนคนบุคลิก 2 ด้าน บางครั้งกระตือรือร้น แต่บางทีกลับผ่อนคลายเฉยชา บางครั้งดูลึกลับเข้าถึงยาก แต่บางทีกลับตรงไปตรงมาแสดงความคิดความรู้สึกชัดเจน จุดเด่นในการทำงานคือ มีวิสัยทัศน์และการแก้ปัญหาที่ดี ส่วนนิสัยที่พบรอง ๆ ลงไปคือ เวลาอยู่ในสถานการณ์ไม่คุ้น จะเครียดและระมัดระวังตัวสูง อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ ทำให้เป็นคนเข้าถึงยาก

คนกรุ๊ปเลือด O

มีนิสัยเข้ากับคนง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ดี เหมาะกับการทำงานเป็นกลุ่มเพราะมีทักษะการสื่อสารและเข้าสังคมได้ดี ส่วนนิสัยที่พบรอง ๆ ลงไปคือ เป็นคนอารมณ์ดี หัวเราะง่าย แต่มักเผลอพูดไม่ดีหากไม่ได้อะไรดั่งใจ เป็นคนหิวง่ายและนอนง่าย เชื่อว่าการนอนหลับช่วยแก้ปัญหาได้เสมอ

TKPcomic

Previous article5 ลัคนาราศี ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในปี 2565
Next articleสีเสื้อมงคลและสีเสื้อฉุดดวงประจำวันในปี 2565