วิธีเพิ่มบุญให้ตัวเองด้วย “บุญกิริยาวัตถุ 10” (ตอนที่ 2)

32

บุญกิริยาวัตถุ 10

“บุญกิริยาวัตถุ 10” หมายถึง สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ 10 ประการ หรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีก ก็แปลว่า ทางแห่งการทำความดี 10 ข้อ นั่นเอง โดยบทความที่แล้วได้แนะนำวิธีทำความดี 5 ข้อแรกไปแล้วได้แก่ การให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อ่อนน้อมถ่อมตน และ ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง

ในครั้งนี้เป็นการแนะนำ 5 วิธีที่เหลือ ที่เราสามารถเพิ่มบุญ เพิ่มความดี เพิ่มความสุข ให้กับตัวเองได้บ้าง เรียกว่าทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียว

  1. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา

เป็นการบอกกล่าวหรือชักชวนให้คนอื่นได้รู้ถึงเรื่องราวดี ๆ ที่เรามีความประสงค์อยากชวนลงมือทำ ซึ่งการอุทิศบุญกุศลที่เราได้ทำคุณงามความดีให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จัดอยู่ในข้อนี้เช่นกัน

  1. ยอมรับและยินดีในการทำความดี

เมื่อได้ยิน ได้เห็น หรือได้รับรู้มาถึงเรื่องที่เห็นว่าเขาทำดีแล้วถูกต้องสมควรแล้วโดยชอบธรรม โดยไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอื่น ก็ให้ชื่นชมยินดี ส่งกำลังใจ หรืออนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วย

  1. ฟังธรรม

การฟังธรรมฟังเทศนา คือการทำบุญให้แก่ตัวเราโดยตรง ในขณะที่การทำบุญข้ออื่น ๆ เป็นการมอบให้ผู้อื่น ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับฟังมาจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ชีวิตมีคุณภาพและพบเจอเรื่องดี ๆ อยู่เสมอ แม้บางครั้งอาจเป็นเรื่องไม่ดี แต่อานิสงค์ผลบุญที่ได้จากการฟังธรรมก็จะหนุนนำให้เรื่องร้ายแย่น้อยลง

  1. แสดงธรรม

พูดคุยหรือเล่าให้คนอื่นได้รับรู้ข้อคิดดี ๆ คำสอนดี ๆ ความรู้ที่มีประโยชน์ที่ได้ฟังธรรมมา เป็นการเอื้อต่อการพัฒนาตน

  1. ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม

หรือเห็นตามความเป็นจริงในสัจธรรมนั่นเอง หากคนเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกับความเป็นจริง ก็จะมีใจที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดผู้อื่นได้ โดยไม่ยึดถือตัวตนเป็นหลัก ไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วไปตัดสินผู้อื่นที่มีความคิดที่แตกต่าง  ต้องรู้จักเรียนรู้และยอมรับว่าความคิดไหนที่สร้างปัญหานำพาความทุกข์ใจมาให้ตัวเอง  ก็ให้แก้ไขความคิดให้ถูกต้อง

TKPcomic

Previous articleวิธีเพิ่มบุญให้ตัวเองด้วย “บุญกิริยาวัตถุ 10” (ตอนที่ 1)
Next articleแก้ม เอาจริงไม่ได้เอาฮา! หลังแจกเสื้อทีมงาน “พยัคฆ์ยี่เก” สีชมพูอมม่วง