ทำนายชีวิตด้วยเลข 4 ตัวท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน

1559

ทำนายชีวิต

ประเทศไทยเริ่มใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักอย่างปัจจุบันเมื่อปี 2527 และกฎหมายระบุให้คนไทยสามารถทำได้ทันทีเมื่อมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน

ต่อจากนั้นตัวเลข 13 หลักชุดดังกล่าวจะติดตัวคนไทยไปตลอดชีวิต ซึ่งเปรียบได้กับตัวเลขที่แสดงความเป็นตัวตนเฉพาะบุคคลเหมือนกันตัวเลขวันเกิดปีเกิด ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถนำไปทำนายดวงชะตาด้วยวันเกิด ราศีเกิด และนักษัตรปีเกิด โดยจากการเก็บสถิติและคำนวณ การทำนายดวงชะตาด้วยเลขบัตรประชาชนมีความแม่นยำระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล

การทำนายดวงชะตาจากเลขบัตรประชาชนมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามแต่ละแนวทางที่นักโหราศาสตร์ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสถิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การดูจากเลข 4 ตัวท้ายว่า ฟ้าได้กำหนดอะไรให้กับเจ้าชะตาผู้นั้นบ้าง จากนั้นก็นำความหมายของตัวเลขทั้งสี่ มารวมกันเพื่อเป็นแนวทางในการมองเส้นทางชีวิต โดยความหมายของตัวเลขมีดังนี้

เลข 0 หมายถึง ต้องทำเยอะ, เลข 1 หมายถึง เจริญก้าวหน้า, เลข 2 หมายถึง มีเสน่ห์, เลข 3 หมายถึง ทำด้วยตัวเอง, เลข 4 หมายถึง บริวาร, เลข 5 หมายถึง ค้าขาย, เลข 6 หมายถึง มีความสุข, เลข 7 หมายถึง เหน็ดเหนื่อย, เลข 8 หมายถึง รวย และ เลข 9 หมายถึง เทคโนโลยี

ตัวอย่างเช่น หากเลข 4 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนคือ 6842

เลข 6 หมายถึง มีความสุข, เลข 8 หมายถึง รวย, เลข 4 หมายถึง บริวาร และ เลข 2 หมายถึง มีเสน่ห์

6842 จึงให้ความหมายในภาพรวมของเจ้าของบัตรประชาชนว่า ชีวิตมีความสุข มีฐานะการเงินร่ำรวย ได้รับการสนับสนุนจากบริวารที่แวดล้อมหรือคนใกล้ตัว และเป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นต้น

คุณสามารถทดสอบความถูกต้องด้วยการนำเลขบัตรประชาชนมาเทียบเคียงดู แล้วพิจารณาด้วยความเป็นกลางว่า ตรงกับชีวิตของตนเองหรือไม่ ถ้าตรงและดี ขอให้รักษาดวงชะตานั้นไว้ ถ้าตรงแต่ไม่ดี ขอให้ปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ถ้าไม่ตรง ก็เลือกการตรวจดวงชะตารูปแบบอื่น

TKPcomic

Previous articleทำนายความฝันถึงการฝันเห็นแมว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน สามารถบอกอะไรได้บ้าง
Next articleทำนายดวงชะตาด้วย “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก” น่าเชื่อถือไหม