12 ไม้มงคล ที่ควรปลูกไว้บริเวณบ้าน

2067

การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน นอกจากจะให้ความสวยงาม ให้ร่มเงา หรือให้ผลสำหรับรับประทานแล้ว ต้นไม้บางชนิดยังช่วยทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคนที่อยู่อาศัยในบ้านนี้ ตามความเชื่อของคนโบราณ เรามาดูกันว่าต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ควรปลูกในบ้านแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น

12 ไม้มงคล
ขอบคุณรูปภาพจาก th.wikipedia.org

12 ไม้มงคล มีอะไรบ้าง

1. ต้นสัก คนโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นสักไว้ในบ้านจะทำให้มีศักดิ์ศรี มีเกียรติมีบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้คำว่า “สัก” หรือ “ซักกะ” ยังหมายถึงพระอินทร์ เชื่อว่าคนปลูกต้นสักไว้ในบ้านเท่ากับมีเทวดาพระอินทร์คอยคุ้มครองบ้านด้วย

2. ต้นทองหลาง เชื่อกันว่าต้นทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกอยู่บนสวรรค์ในพุทธกาลได้เรียกต้นทองหลางว่า ต้นประวาลพฤกษ์ หรือ ต้นปาริชาติ คนโบราณยังนำใบทองหลางมาใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา เช่น พิธีปลูกบ้าน พิธีแต่งงาน จะทำให้เกิดศิริมงคลยิ่ง ผู้ใดปลูกต้นทองหลางไว้ประจำบ้านจะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา แนะนำให้ปลูกไว้ทางทิศเหนือของบ้านนะคะ

3. ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำชาติไทยซึ่งคนโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้ใบในการประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ได้ แนะนำให้ปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง มีเกียรติ มียศ มีศักดิ์ศรี

4. ต้นมะขาม เชื่อว่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเกรงขามของผู้อื่นและทำให้คนอื่นชื่นชอบ นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องกันภูตผีปีศาจและช่วยป้องกันเรื่องคดีความให้กับคนในบ้านอีกด้วย แนะนำให้ปลูกต้นมะขามไว้ทางทิศตะวันตกของบ้าน

5. ต้นขนุน เชื่อว่าหากท่านใดปลูกต้นขนุนจะทำให้เจ้าของบ้านหรือผู้ที่อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน เกื้อกูล มีผู้อุปการะจุนเจือ มีคนสรรเสริญ ยิ่งกว่านั้นการปลูกต้นขนุนควรจะให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ปลูกและควรปลูกในวันจันทร์หรือวันพฤหัส จะดี

6. ต้นมะยม มีความเชื่อว่าหากปลูกต้นมะยมไว้ในบ้านจะทำให้มีแต่คนนิยมชมชอบ ไม่มีคนคิดร้าย นอกจากนี้หากปลูกไว้ทางด้านทิศตะวันตกจะช่วยป้องกันภูตผีปีศาจได้อีกด้วย

7. ต้นมะม่วง เชื่อกันว่าต้นมะม่วงเป็นต้นไม้มงคลตั้งแต่พุทธสมัยพุทธกาล ถ้าปลูกต้นมะม่วงไว้ทางทิศใต้ของบ้านจะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านร่ำรวยยิ่งขึ้ นและยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมารังควานหรือใส่ความได้

8. ต้นไผ่ เชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นไผ่ไว้ในบ้านจะทำให้ครอบครัวเกิดความรัก ความปรองดอง สามัคคีกัน มีคุณธรรม ไม่คดโกง ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร ซึ่งตรงกับลักษณะของต้นไผ่ที่มีลำต้นเหยียดตรงแข็งแรงสามารถต้านทานลมพายุแรงได้ ยิ่งกว่านั้นได้ตำราจีนบอกไว้ว่าต้นไผ่ เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามเหนือธรรมชาติ หากปลูกไว้ในบ้านจะเสริมมงคลกับผู้อยู่อาศัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง มีสติปัญญา เอื้ออารี มีความกตัญญูรู้คุณ และมีความอ่อนน้อมถ่อม

9. ต้นกันเกรา ถือเป็นไม้มงคลใน 9 ชนิดที่ใช้รองก้นหลุมก่อนลงเสาเอกในการสร้างบ้าน นิยมปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเชื่อว่าสามารถป้องกันคุ้มภัยอันตรายต่างๆได้

10. ต้นทรงบาดาล เชื่อว่าจะบันดาลให้เกิดโชคลาภ ให้แก่คนในบ้าน นิยมปลูกทางทิศตะวันตกจะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

11. ต้นหูกระจง หรือต้นแผ่บารมี มาจากลักษณะการแผ่กิ่งก้านของต้น ทำให้มีความเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในบ้านหรือเจ้าของบ้านจะเป็นคนที่มีบารมีกว้างไกลเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป

12. ต้นพยุง เชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้แล้วจะทำให้มีฐานะที่ดีขึ้น ช่วยพยุงทั้งด้านการงาน การเงิน การเรียน ในทุกๆด้านและที่ทำให้พ้นจากภัยพิบัติ

ข้อมูลอ้างอิง

ต้นไม้มงคล 20 ชนิดที่นิยมปลูกไว้ในบริเวณใดบริเวณบ้านเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่น: smartsme.co.th
เตรียมตัวรวย 15 ต้นไม้มงคลที่ปลูกบ้านควรปลูกไว้เสริมบารมีเงินทองไหลมาเทมา: siamdrama.com
กล้าไม้มงคลควรปลูกคู่บ้าน: home.co.th

Previous articleการรักษา รอยแผลเป็น มีวิธีอะไรบ้าง
Next articleวิถีชาวพุทธ…สวดมนต์ก่อนนอน