มะเร็งกระเพาะอาหาร อาการ สาเหตุ และการรักษา

14619

เมื่อไม่ได้เป็นโรคกระเพาะแต่เป็น มะเร็งกระเพาะอาหาร ? … กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นที่พักของอาหาร อาหารจะถูกย่อยที่กระเพาะอาหารเพียงส่วนน้อย และอาหารที่ถูกย่อยเพียงบางส่วนนี้จะถูกส่งต่อไปยังลำไส้เล็ก ซึ่งจะย่อยและดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่

มะเร็งกระเพาะอาหาร

สาเหตุของโรค มะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มีอัตราเกิดในผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน มีความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับอาหารที่มีการถนอมอาหารด้วยการรมควัน ใส่เกลือ ใส่ดินประสิว เมื่อสารไนเตรทในดินประสิวเข้าสู่ร่างกายไปผสมกับโปรตีนจะกลายเป็นสารไนโตรซามี อันเป็นสารก่อมะเร็ง รวมทั้งอาหารปิ้งย่างจนไหม้เกรียมด้วย การรับประทานของสด ผักสด อาหารที่มีกากใยและผลไม้น้อย

นอกจากนี้มะเร็งกระเพาะอาหารมีโอกาสเกิดกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี เคยมีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมีโรคพันธุกรรมบางชนิด  การติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อว่า เฮริโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobactor Pylori) ซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบและแผลในกระเพาะอาหารได้ ความอ้วน  เครื่องดื่มแอลกฮอล์ การสูบหรี่   ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุของโรค บางคนมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างก็ไม่เกิดโรคก็ได้คะ

อาการของ มะเร็งกระเพาะอาหาร

เราจะพบอาการรู้สึกอาหารไม่ย่อย ปวดท้อง คลื้นไส้ อาเจียน ท้องเสียหรือท้องผูก ท้องอืดหลังรับประทานอาหาร และไม่อยากข้าว แน่นท้องตรงบริเวณใต้ลิ้นปี่ หากเราทานยารักษาโรคกระเพาะอาการก็จะดีขึ้นจนทำให้เราคิดว่าเป็นเพียงโรคคกระเพาะเท่านั้น ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรก และ จะรู้สึกอ่อนเพลีย อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลด คลำได้ก้อนต่อมน้ำเหลืองที่แอ่งไหลปาลร้าข้างซ้าย เมื่อเป็นมะเร็งระยะลุกลามคะ เมื่อมะเร็งลุกลามแล้วผู้ป่วยอาจมีอาการแทรกซ้อนตามมา เช่น ดีซ่านหรือตาเหลืองเมื่อมะเร็งแพร่ไปที่ตับ หายใจหอบเหนื่อยเมื่อมะเร็งแพร่ไปที่ปอด เป็นต้น

การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

สำหรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การตรวจเลือดหาระดับค่าต่างๆ การกลืนแป้งสารทึบแสง ซึ่งจะเข้าไปเคลือบหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก แล้วถ่ายภาพเอกเรย์ทำให้สามารถมองเห็นก้อนเนื้อได้ การส่องกล้องช่วยให้แพทย์สามารถต้ดชิ้นเนื้อเพื่อนำออกมาตรวจได้ การตรวจระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้องที่ติดอัลตราซาวด์ ทำให้แพทย์ทราบความลึกของมะเร็งหรือการกระจายไปยังที่อื่นๆ  แพทย์จะทำการประเมินว่ามะเร็งกระจายตัวไปมากน้อยเพียงใดหรือยู่ในระยะใดจากผลการตรวจเหล่านี้เพื่อทำการวางแผนการรักษาต่อไป

มะเร็งกระเพาะอาหารแบ่งได้ 4 ระยะ

  • ระยะที่ 1 เป็นระยะที่เซลล์มะเร็งลุกลามยังต่อมน้ำเหลือง หรือลุกลามไปชั้นกล้ามเนื้อ(เป็นชั้นกลางของกระเพาะอาหาร)
  • ระยะที่ 2 เป็นระยะที่เซลล์มะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง หรือ ไปยังชั้นกล้ามเนื้อหรือชั้นกลางของกระเพาะอาหาร หรือลุกลามไปยังชั้นนอกสุดของกระเพาะอาหารแต่ไม่เข้าต่อมน้ำเหลือง
  • ระยะที่ 3 เป็นระยะลุกลามเข้าไปยังชั้นกล้ามเนื้อ หรือ ชั้นกลาง หรือชั้นนอกสุดของกระเพาะอาหาร และกระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง และอาจแพร่ไปยังอวัยวะใกล้เคียงได้
  • ระยะที่ 4 เซลล์มะเร็งแพร่ไปยังอวัยวะที่ติดกับกระเพาะอาหาร

การรับประทานอาหารที่ทำให้เราห่างไกลมะเร็งกระเพาะอาหารได้คะ ด้วยการทานผัก ผลไม้ทุกมื้อ ในอาหาร 1 จาน ควรมีผักครึ่งจาน แป้ง 1 ใน 3 ส่วนที่เหลือเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยการทานเนื้อปลา เนื้อไก่ไม่ติดหนังและการประกอบอาหารด้วยการอบ นึ่ง จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งน้อยกว่าการทางเนื้อหมู เนื้อวัว และการประกอบอาหารด้วยการทอด รมควันและการหมักเกลือ

การดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารก็ทำได้ง่ายๆ เพียงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดโรค ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารมักใส่สารสังเคราะห์ อย่างของหมักดอง กุนเชียง ไส้กรอก อาหารรสเค็มจัด และหันมารับประทานอาหารจำพวกผัก ผลไม้เป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นไม่มีการหมักหมมของอาหาร

ข้อมูลอ้างอิง
โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร : bumrungrad.com
มะเร็งกระเพาะอาหาร : chulacancer.net
มะเร็งกระเพาะอาหารพฤติกรรมร้ายกว่ากรรมพันธุ์ tsco.or.th

Previous articleอาการน้ำมูกไหล สาเหตุ วิธีแก้ การใช้วิธีแก้ที่ถูกต้อง
Next articleเทคนิคการจองที่พักราคาถูก หาห้องพักราคาประหยัดง่ายๆ