The Killer Pass

ยานยนต์

รวมเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับยานยนต์ที่ควรศึกษาหาข้อมูลไว้ เรารวบรวมเรื่องยานยนต์มานำเสนอและอัพเดตไว้ในหมวดหมู่นี้

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสภาพรถ ก่อนต่อภาษีประจำปี

0
การตรวจสภาพรถ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของการใช้รถ ว่าอยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ...

การต่ออายุใบขับขี่ ได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

0
ใบขับขี่เป็นเอกสารสำคัญที่อนุญาตให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นผู้ที่ขับรถทุกคนจำเป็นต้องไปสอบเพื่อให้ได้ใบขับขี่และต้องพกพาไว้ตลอดเวลาที่ขับรถด้วย โดยปกติผู้ที่สอบได้ใบขับขี่ใหม่ จะได้รับใบขับขี่แบบชั่วคราวที่มีอายุ 2...